ప్రపంచము మరచిన చక్రవర్తులు

అసలు చరిత్ర ఎందుకు తెలుసుకోవాలి?  అలా అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే దానికి సమాధానం: చెట్టు, వేరు లేకుండా పెరుగుతుందా? మనగలుగుతుందా?  నీ మూలాలు నీవు తెలుసుకోలేకపోతే నీవు భవిష్యత్తులో సాధించేదేమిటి?  తన చరిత్ర తనకు తెలియని వారు, సాధించే ఘనకార్యాలు ఏముంటాయి?   మన చరిత్రను తెలుసుకోవటమే కాదు, దానిని గురించి మనకు లభిస్తున్న ఆధారాలను జాగ్రత్త పెట్టుకోవలసిన అవసరము కూడా మనకుంది.  ఈమధ్యలో చుసిన ఒక చిన్న వీడియొ క్లిప్ చాలా చిరాకు పరిచింది.  కొందరు తుంటరులు…

వసంత పంచమి

“యా కుందేందు తుషార హారధవళా యా శుభ్ర వస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకర ప్రభృతిభి ర్దేవైస్సదాపూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా’ మాఘ శుద్ధ పంచమి న వసంత పంచమి జరుపబడును. దీనిని శ్రీ పంచమి అని కూడా అంటారు. దీనిని సరస్వతీ జయంతి, మదన పంచమి అని కూడా అంటారు . సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించే దినమే వసంత పంచమి. సరస్వతీదేవి నాలుగు చేతులతో అలరారుతుంటుంది. తెల్లని వస్త్రంతో,…

పార్టిలు చేసుకోవటానికి కిటుకులు

చిన్న పార్టీ లకు కావలసిన ఏర్పాట్లు  మనం మన ఇంట్లో పార్టీ అంటే హడావిడి పడటం సాధారణం. మన అతిధులు గుర్తుంచు కునేలా పార్టీని నిర్వహించాలని కోరుకోవటంలో తప్పులేదు. పైపెచ్చు అది మన కనీస బాధ్యత. దానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోవటం, మనం కూడా ఆ పార్టీలో మిత్రుల సమక్షంలో సంతోషం పొందటం మన హక్కు కూడా. కొన్ని చిన్న చిన్న ఏర్పాట్లు ముందుగా చేసుకుంటే ఎలాంటి పార్టీ అయినా ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా సాగిపోతుంది.  ముందుగా పార్టీ…

పూర్వపు కథలను కనుల ముందు నిలిపే ‘ప్రాచీన గాథాలహరి’

పూర్వపు కథలను కనుల ముందు నిలిపే ‘ప్రాచీన గాథాలహరి’ కొందరు రాసినవి ఎంత చదివినా అర్థం కావు. అది భాష కావచ్చు, అందులో చెప్పే విషయం కావచ్చు. కొంతమంది రచనలు వలిచిన అరటిపండులా మృదువుగా ఉండి, చకచకా చదింవించేస్తాయి. కొందరి రచనలు గ్రాంధికంగా ఉన్నా కూడా కధనం, రచనా శైలి లో పట్టుతో, సస్పెన్సును చివరి వరకు నడిపించిన విధానముతో ఒక పట్టున చదివిస్తాయి. అలాంటి రచనలలో, అంటే గ్రాంధికంగా ఉన్నా, చదివించే రచనలు చెయ్యటంలో శ్రీ….

మగ్గం మన్నికలు

మొన్న నా ఇండియా ట్రిప్పులో నా డిగ్రీ స్నేహితురాలు కలిసినప్పుడు నన్ను చూసి ‘నీ కాటను చీరల పిచ్చి, శ్రీ శ్రీ మీద ప్రేమ తగ్గలేదులా వుంది. అమెరికాలో వుంటున్నా ఇలా కాటనే కట్టుకు తిరుగుతున్నావు’ అంది నాలో మార్పుకై వెతుకుతూ.  అవును! ఇన్ని సంవత్సరాలైనా నా కాటను చీరలపై మక్కువ తగ్గలేదు. నేత చీరల ఇచ్చే అందం కానీ, హుందాతనము కానీ మరో రకం వస్త్రాలకు రాదు. దీన్ని కొద్దిగా మైనుటైను చెయ్యాలి కాని ఈ…

బొమ్మల కొలువు

బొమ్మలకొలువు ఈ రోజు కొలువుకు పేరంటానికి వెళ్ళాలి. బొమ్మలకొలువంటే నన్ను చిన్నతనానికి తీసుకువెళ్ళే వారధి. ఏ విషయాలు చిన్నతనంలో చేస్తామో అవి తలచుకోవటాన్నీ  “good old golden days” అంటారేమో మరి.  నా ‘Good Golden childhood’లో, తెలంగాణాలో నేను పెరిగిన ఆ చిన్న పట్టణంలో సంక్రాంతికి బొమ్మలకొలవు పెట్టే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు, మేము తప్ప.  మాకు సంక్రాంతి పండగకు కొలువు, భోగినాడు భోగి పళ్ళ పేరంటము తప్పక వుండేది. అసలు ధనుర్మాసము ఆరంభం నుంచే మొదలయ్యేది…

స్వర్గసీమ

స్వర్గసీమ నా చిన్నప్పుడు – అంటే 1980 ప్రాంతాలలో… మేము ఉన్న ఇల్లు నాలుగు గదులతో…ఒకే వరసలో రైలు పెట్టలని తలపిస్తూ ఉండేది. పూర్వపు వారికి ఒకే వరసలో 7 ద్వారాలు ఏర్పాటు చేసిన తరువాత మార్చాలనే ఒక నియమం ఉండేదట.అందుకే ఆ ద్వారాలు అలా వుండేవి. అవి కూడా గోడకు మధ్యలో ఉండేవి. అలాంటి ఇళ్లలోనే అంతా పెరిగారని కాదు కానీ, నా మిత్రులు చాల మంది ఇళ్ళు దాదాపు అలానే ఉండేవి. ఇది తెలంగాణ…