నిత్యపూజ

నిత్య పూజ ప్రాముఖ్యత కొందరు పూజ చెయ్యనిదే ఉదయపు అల్పాహారం కూడా అంటరు.అసలు ఈ నిత్య పూజ ఏమిటి?దాని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?ఆ విధి – విధానం ఏమిటి?అన్న సందేహం మనకు తప్పక కలుగుతుంది. ప్రతి దినం చేసే చేసే ప్రార్థనే నిత్య పూజ. పర్వదినములలో, ప్రత్యేక సందర్భాలలో చేసేది ప్రత్యేకమైన పూజ.నిర్గుణుడు, నిరాకారి అయిన పరమాత్మని తలుచుకోవాటానికి, కొలుచుకోవటానికి మనకు వీలుగా వుండటానికి మన ఋషులు చూపించిన బహు చక్కని సులువైన మార్గం విగ్రహారాధన.విగ్రహారాధన అన్నది మానవుడు…

సుందరకాండ -సాధన – అంతరార్థం

సుందరకాండ -సాధన – అంతరార్థం “మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం॥వాతాత్మజం వానర యూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి॥” సుందరకాండకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చి ఉంటుదన్న విషయం నిరుడు విచారం చేసుకున్నాము. సుందరకాండ కేవలం రామాయణంలో ఒక కాండ మాత్రమే కాదు, ఎన్నో రహస్యాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న విజ్ఞానం. ఇది కేవలం బ్రహ్మ విద్యే. సుందరకాండను అనుసంధానం చేసుకొని తరించిన భక్తులున్నారు. వారు సుందరకాండ ఒక్కటే అనునిత్యం పారాయణం చేసుకుంటారుట. అందుకే రోజూ…

Buttato tippalu

ప్రయాణములో పదనిసలు -6 బుట్టోపాఖ్యానము నేను వారణాసీ నుంచి వంట్లో బాగుండక స్టమక్ ఫ్లూ తో హైద్రాబాదు వచ్చిన మరురోజు, మా బావగారు అన్నారు ఈ ‘బుట్ట’ గురించి. ‘తినగలవా, బుట్ట తెస్తాను’ అని. నేను ‘మాములు ఫుడ్డే తినలేక ఇబ్బందిగా వుంది ఇక బుట్ట –తట్టా ఒక్కటే తక్కువ నాకు’అని, అయినా బుట్టంటేనూ?’ అని ప్రశ్నించాను.  అక్కయ్య చెప్పింది ‘సుబ్బయ్యగారి బుట్ట’ అని.  అదే మొదలు నేను ఆ బుట్ట పుడ్డు –విడ్డూరాలు వినటము.  బుట్ట…

ఆంధ్ర పథం -నా సమీక్ష

చరిత్ర చదవటం ఎందుకు? దానికి సమాధానం కన్నా ముందు అసలు ఒక విషయం చెప్పండి…. బాగా సంపద ఉన్నవారి పిల్లలలో కనిపించే మంచి,గొప్ప లక్షణం ఏమిటి? ఆత్మవిశ్వాసం ! గమనించారా? వారి ఆత్మ విశ్వాసం…. అది వారి సంపద మూలంగానే కదా!  అలాగే గొప్ప చరిత్ర వారసత్వ సంపదగా ఉన్న జాతిలో కనపడేది కూడా ఆత్మ విశ్వాసమే! ప్రపంచ దేశాలలో ఘన చరిత్ర వున్న రాజ్యాల పద్దతి, పస్తుత వారి విధానాలలో మనము గమనించవచ్చు. తమ జాతి…

My review

చిన్న కథలు చదవటానికి బాగుంటాయి… త్వరగా, చకచకా చదివేసి, చదివిన కథలలో నచ్చినవి మననం చేసుకోవటం మంచి అనుభూతి.  అందునా మంచి కథ చదివితే ఆ అనుభూతి రసానుభూతి. మరి మంచి కథలు అన్ని ఒక్క దగ్గర కూడి ఒక పుస్తకం లా వస్తే…. అది మరింత మధురమే కదా! కథలో – నిర్మించిన వస్తువు, కథా గమనం,కథలోని పాత్రలు, ఔచిత్యం,  సమస్యను వివరించటం, కొన్ని సందర్భాలలో పరిష్కారము సూచించటం  ఇత్యాది లక్షణాలు కథను చదువరులకు గుర్తుండేలా…