Buttato tippalu

ప్రయాణములో పదనిసలు -6 బుట్టోపాఖ్యానము నేను వారణాసీ నుంచి వంట్లో బాగుండక స్టమక్ ఫ్లూ తో హైద్రాబాదు వచ్చిన మరురోజు, మా బావగారు అన్నారు ఈ ‘బుట్ట’ గురించి. ‘తినగలవా, బుట్ట తెస్తాను’ అని. నేను ‘మాములు ఫుడ్డే తినలేక ఇబ్బందిగా వుంది ఇక బుట్ట –తట్టా ఒక్కటే తక్కువ నాకు’అని, అయినా బుట్టంటేనూ?’ అని ప్రశ్నించాను.  అక్కయ్య చెప్పింది ‘సుబ్బయ్యగారి బుట్ట’ అని.  అదే మొదలు నేను ఆ బుట్ట పుడ్డు –విడ్డూరాలు వినటము.  బుట్ట…

ఆంధ్ర పథం -నా సమీక్ష

చరిత్ర చదవటం ఎందుకు? దానికి సమాధానం కన్నా ముందు అసలు ఒక విషయం చెప్పండి…. బాగా సంపద ఉన్నవారి పిల్లలలో కనిపించే మంచి,గొప్ప లక్షణం ఏమిటి? ఆత్మవిశ్వాసం ! గమనించారా? వారి ఆత్మ విశ్వాసం…. అది వారి సంపద మూలంగానే కదా!  అలాగే గొప్ప చరిత్ర వారసత్వ సంపదగా ఉన్న జాతిలో కనపడేది కూడా ఆత్మ విశ్వాసమే! ప్రపంచ దేశాలలో ఘన చరిత్ర వున్న రాజ్యాల పద్దతి, పస్తుత వారి విధానాలలో మనము గమనించవచ్చు. తమ జాతి…

My review

చిన్న కథలు చదవటానికి బాగుంటాయి… త్వరగా, చకచకా చదివేసి, చదివిన కథలలో నచ్చినవి మననం చేసుకోవటం మంచి అనుభూతి.  అందునా మంచి కథ చదివితే ఆ అనుభూతి రసానుభూతి. మరి మంచి కథలు అన్ని ఒక్క దగ్గర కూడి ఒక పుస్తకం లా వస్తే…. అది మరింత మధురమే కదా! కథలో – నిర్మించిన వస్తువు, కథా గమనం,కథలోని పాత్రలు, ఔచిత్యం,  సమస్యను వివరించటం, కొన్ని సందర్భాలలో పరిష్కారము సూచించటం  ఇత్యాది లక్షణాలు కథను చదువరులకు గుర్తుండేలా…

హిందోళ రాగము

“శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేతి గానరసం ఫణి కోవేత్తి కవితా తత్త్వం శివో జానాతి వా నవా ” అన్ని పెద్దలు చెప్పారు. చిన్నలను పెద్దలను, పశు పక్షాదులను సమానముగా అలరించి మైమరపించే శక్తి సంగీతానికి ఉంది. అలాంటి సంగీతంలో కొన్ని రాగాలు మరీ అవలీలగా ఆకట్టుకొని, హృదయాన్ని ఉరూతలూగిస్తాయి. అలా అలవోకగా మనసును రంజించే రాగాలలో “హిందోళ” రాగ మొకటి. హిందుస్తానీ వారు ‘మాల్కోస్’ అంటారు దీనినే. దీనికి 20వ మేళకర్త అయిన ‘నటభైరవి’ జన్యం. ఈ…

మాతృభాషాదినోత్సవము

1.అమ్మ చిరునవ్వు భాష తెలుగు। అమ్మ మమ్ముల దగ్గరకు తీసుకొని పెట్టిన గోరు ముద్దలు భాష తెలుగు। మా చిన్నతన్నాన ఆడిన గుజ్జనగూళ్ళ భాష తెలుగు। నాన్న చెయ్యి పట్టుకు నడిచిన నడత తెలుగు।। 2.నన్నయ్య అక్షర రమ్యత తెలుగు। తిక్కన నాటకీయత తెలుగు। కృష్ణరాయలు  పద్యసొగసు తెలుగు। రామకృష్ణుని చతురత తెలుగు। పెద్దన ప్రవరుని పవిత్రత తెలుగు। నంది తిమ్మన నుడికారము తెలుగు।। 3.పోతన భాగవతపు వెలుగు తెలుగు। శ్రీనాధుని వీర శృంగారము తెలుగు। గురజాడ…