టికెట్లు ఇక్కట్లు

టిక్కెట్లు – ఇక్కట్లు -2 రోడ్డు మీద టికెట్లు రావటానికి ‘స్టాప్ సైను’ కల్పతరువు కాపులకు(cops)కి, ఆ కౌంటికి. స్టాపు సైను వుంటే ఆగమని కదా. ఆగిన తరువాత మనము (తౌజెండు వన్, తౌజెండు టూ, తౌజెండు త్రీ) అంటూ మూడంకెలు లెక్కెట్టాలి. అంటే అంత సమయము ఆగాలన్నమాట. అందుకే కారు నేర్చుకునేటప్పుడు చెప్పారు మనసులో లెక్కెట్టుకోమని. కాబట్టి ప్రతి స్టాపు సైను వద్ద అలా అనుకోవటము అలవాటుగా మారింది నాకు. మా ఇంటి వెనక వైపు…

Ticket

టికెట్ల -ఇక్కట్లు:అమెరికాలో కారు నడపటానికి లైసెన్స్ వస్తే సరిపోదు, మనము ఆ లైసెన్స్ ను కొంత సెన్స్ తో కాపాడుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ పాంయిట్ల పద్దతిలో మనకు వివిధ సందర్భాలలో ఫైనులు – పాయింట్లు పడి లైసెన్స్ ఊడవచ్చు. మనకు కృష్ణ జన్మస్థానము వెళ్ళె అవకాశము కలగలవచ్చు. దానికి ఎన్నో అవకాశాలున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది వేగంగా వెళ్ళటము. ఇక్కడ రోడ్లు నున్నగా వుంటాయి. ట్రాఫిక్కా తక్కువగా వుంటుంది. మరి మనము వారు చెప్పిన వేగములో వెళ్ళాలంటే ఎంత నిగ్రహము…

kudivedamaite

కుడి ఎడమైతే-1 ఈ కధ ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటిది. ఈ రోజుల్లా లేవు అప్పుడు. అమెరికా అంటే పిచ్చి పీక్‌ లో వున్నప్పటి సంగతన్నమాట, ఈ కధాకాలము. ఇంటరునెట్‌ అప్పుడప్పుడే మొదలైన కాలము. గూగులమ్మ ప్రపంచ పఠమును సిద్ధం చెయ్యని కాలము, అలా అంటే అదేదో రాతి యుగము కాదు గాని మొబైలు ఫోను లేని కాలము. ఇంకా ఉత్తరాలు గట్రా రాసుకుంటున్నారు జనాలు. అప్పటి సమయము ఇది. ఆ సమయములో మేము ఈ అమెరికా ఖండం…

Baba Tejuddin

 యోగులు–  భూమిపై పరమాత్మ స్వరూపములు:  శ్రీ హజరత్‌ తాజుద్దీన్‌ బాబా: తపఃసంపన్నులైన “ప్రేమ విస్తారంగా ప్రవహిస్తూ ప్రభువుని అందరూ చూడగలిగే ప్రవేశ నిష్ర్కమణ ద్వారాలు లేని చోటుకి పదండి వెళదాం” ‘చాలా నేర్చుకున్నావు నువ్వు వేల కొద్దీ పుస్తకాలు చదివావు  నిన్ను నీవు ఎప్పుడైనా చదువుకున్నావా మసీదు మందిరాలకు వెళ్లావు నీ ఆత్మను ఎప్పుడైనా దర్శించావా’ (18 వ శతాబ్దం సూఫీ కవిత్వం)  సూఫీ అంటే మతంలో గాఢమైన భక్తి. పరమాత్మలో ఐక్యమవుటకు కవిత్వం, నృత్యము, సంగీతము…

స్వీటుతో ఫీటు

స్వీటు తో ఫీటు మొన్ననే మా 25 వ పెళ్ళిరోజు జరిగింది. దాని కోసమని నేను ఏవో స్వీట్లూ, హాట్లూ చేసి పెడితే శ్రీ వారు తినిపెడతారుగా అని అనుకున్నా. నాకా వంటలు అంతగా రావు. పిండి వంటలూ అసలే రావు.  అందుకే నేను వారూ వీరూ చెప్పినవి చేసి, మార్కులు కొట్టేస్తానన్నమాట. మా గిరిజమ్మగారు వచ్చినప్పుడు చక్కటి మైసూరుపాకు వంటి స్వీటు చేసి ‘7 కప్పుల స్వీటు’ అని చెప్పి వెళ్ళారు. అది ఆవిడ చేస్తూవుంటే…