పంచభూతాత్మకం

అమ్మకు పిల్లలము మనము తప్పులు కాచి దారి చూపే దిక్ఛూసి మనకు ఆమె నడక నేర్చు బాలలము మనము, పడుతూనే వుంటామది మన నైజము.. లేవదీసి, చేరదీసి ఊరడించి,ఓషదమిచ్చు వైద్యరాలామె. అజ్ఞానులము మనము తల్లిని తలచిన తడవనే జ్ఞాన దీపమెలిగించు దక్షిణామూర్తియే ఆమె భవసాగరమనంతము… కడు భయానకము.. భవము కౄర అరణ్యము, భయమేల మాకు ఈ సంసారమన్న అరణ్యమునకు అమ్మ అమృత వర్షమై కురియచుండగా- పాపమన్నది కడు దుర్భలమైన కాననము. అమ్మ భక్తి కార్చిచ్చులా కాల్చునా పాపమును….

నిర్జన వారధి – సమీక్ష

మనం మన తప్పుల నుంచి  నేర్చుకోవాలంటే  మన జీవితకాలం సరిపోతుందా?  చాలదు కదా!  అందుకే మనం ప్రక్కవాళ్ళ జీవితం చూసి కొన్ని నేర్చుకోవాలి.  అది ఎలా అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు, జీవిత చరిత్రలు చదివి అని చెప్పవచ్చు. మంచి జీవిత చరిత్రలు, మనలను ఉత్తేజపరిచే జీవిత చరిత్రలను ఒక లిస్టు రాసుకుంటే దానిలో తప్పక జత పరచవలసిన  పుస్తకాలలో “నిర్జన వారధి” తప్పక ఉంటుంది.  కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మగారి సమగ్ర చరిత్ర ఇది. కోటేశ్వరమ్మ గారు కమ్యూనిష్టు పార్టి…

Internation Women’s Day

“యత్ర నార్యస్య పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా”  ఇది శృతి వాక్యం! ఎంతమంది ఆధునిక పురుషులు దీనిని నమ్ముతారంటే అదో పెద్ద ప్రశ్న.  గుడిలో దేవతగా స్త్రీ  బొమ్మను మొక్కుతారు, కానీ ఇంట్లో భార్యను కష్ట పెడతారు.  (అంతా కాదు, కానీ అధిక శాతం పురుషులు)  స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ ఒక నాణ్యానికి బొమ్మ బొరుసు అయినా, ప్రతి మతం, కులం అనాదిగా స్త్రీలను ద్వితీయ పౌరుల తరహాలోనే చూసింది, చూస్తున్నది,చూపించింది అన్నది నిర్వివాదం.  హిందూ లైన…

కమ్మని కాకర పులుసుకూర

కాకరకాయ అంటే కేవున కేక వేసి కనపడకుండా మయామయ్యేవారము మా చిన్నప్పుడు. నేను చిన్నతనములో కాకరంటే కళ్ళు తేలేసి, కొంకర్లుపోయి, తినకుండా కనుమరుగయ్యేదాని. అమ్మ సన్నగా తరిగి కమ్మగా, దోరగా వేయ్యించి పంచదార చల్లినా వద్దంటే వద్దని గొడవ చెయ్యటము మా జన్మహక్కుగా వుండేది కుర్రతనమున. కాని ఒకసారి ఇది తిన్నాను. నా కాలేజిలో నేస్తాలు పెట్టారు. పేరు తెలియని కూర కమ్‌ పులుసను, తిన్నాను కడుపార,తరువాత కనుకున్నాను కాకరిదని, ఇంత కమ్మగా చెయ్యవచ్చని.  ఇది కాకర…

మన వంటగది ఒక ప్రయోగశాల:

మన వంటగది ఒక ప్రయోగశాల: ఇది నిజం కూడాను! చాలా సార్లు నిరూపించబడినది కూడా!! నిన్నటి ఉదయం శ్రీవారు వంటగదిలోకి వచ్చి “ఏంటి వండుతున్నావు ఈ రోజు?” అని అడిగారు. ఆయన కళ్ళలో భయం నాకు స్పష్టంగా కనిపించింది. నా వంటంటే భయం కాదు అది. నా వంటకు భయపడటం మానేసి చాలా కాలమే అయ్యిందిగా! ఏదో సామెత చెప్పినట్లుగా, రోజూ చచ్చేవాడికి ఏడ్చేవాడు ఉండడని, నా వంటకు ఎంతకాలం భయపడుతాడు చెప్పండి పాపం మానవుడు! సరే…

చలిపొద్దు సమోసా

మూడు రోజులుగా ముసురుగా ఉంది. అసలు వాన తగ్గడంలేదు.  మాకు వాన వచ్చిందంటే దడ దడగా పడటమే తప్ప ఇలా ముసురుగా ఉండదు. కురిసేది ఒక్కసారి కురిసి, వెళ్ళిపోతుంది.  కానీ ఈసారి మాత్రం మూడు రోజులైనా తగట్టం లేదు.  అసలు ఇక్కడ వారు అంతా వాన గురించి ఎక్కువగా ఎప్పుడు సియాటెల్ లోనే పడుతుందని అంటారు. కానీ మీరు రికార్డ్స్ కనుక పరిశీలిస్తే ఎక్కువ వాన పడేది మా అట్లాంటాలోనే.  వాన పడితే బాగుంటుంది అంతేకాదు పనులకు…

క్యాప్సికమ్ రైసు

క్యాప్సికం రైస్ తో జీవిత పాఠాలు : కొన్ని సార్లు కొన్ని విషయాలు చిన్నవే కానీ, చాల పెద్ద పాఠాలు చెబుతాయి. నాకు వంట అంతగా ఇష్టమైన విషయం కాకపోయినా, వండటంలో, వడ్డించటంలో చాలా శ్రద్దగా ఉంటాను.  అంటే, ఒక జంధ్యాల సినిమాలో శ్రీలక్ష్మిలా ఎలాగైనా మంచి వంట చేసి భర్తను ఎలా సంతోష పెట్టాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది చూడండి. అలాగా నేను కూడా నా పెళ్ళైన క్రొత్తలో ప్రతిజ్ఞ చేశాను.  అప్పుడు నా వంట నిజానికి…