Sound No Horn Please!!

మొన్నీమధ్యన వీధిలో నడచివెడుతున్నా. ఉదయం ఆరు గంటల సమయం… పాలకోసం ప్రొద్దునే వెళ్తున్నప్పుడు. వీధిలో మరో పురుగు లేదు… వెనకనుంచి ఒక మోటారు బైక్ … అంత ప్రశాంత వాతావరణం నీ బద్దలు చేస్తూ, హార్న్ మోగిస్తూ నా ప్రక్కగా వెళ్ళిపోయాడు. నేను వీధి మధ్యలో నడవటం లేదు… ప్రక్కగానే ఉన్నాను. ఒక ప్రక్కన వెడుతున్నా ఆ వీధిలో మరో పురుగు లేకపోయినా సరే, మరో జీవి కనిపిస్తే హార్న్ మోగించాలని మన దేశంలో డ్రైవింగ్ లెసన్స్…

పలుకుల తల్లి

పలుకు పలుకుల తల్లి పలుకు బంగారు తల్లి పలుకుల పరా తల్లి పలుకు ధాతువు వా తల్లి పలుకు మూలమైన తల్లి పలుకుల పగడపు తల్లి పలుకు పశ్యతి అనాహతమున మా తల్లి పలుకుపూబోణి పలుకు జిలుకుల వైఖరి తల్లి పలుకుటెలనాగ మా తల్లి పలుకుగా మారు మా తల్లి పలుకవదేమి ఓ తల్లి!! తలచి పిలచితి తల్లి!! నా ఆత్మనీవే తల్లి!! పలుకులాడించ దీవించె మా తల్లి!! సంధ్యా యల్లాప్రగడ

kOLLAPUR- balyam

“మీరు చదివిన స్కూలును మళ్ళీ ఎప్పుడైనా విజిట్ చేశారా?” అని ఒక చోట యండమూరి పశ్నిస్తారు. అవును మనము గతం మీద ఎంత భవిష్యతు సౌధాలు నిర్మించినా… వర్తమాన సమతుల్యం పాటించినా అలాంటి చిన్న చిన్న పనులు మన హృదయం లోలోపలి తేమను పైకి తెచ్చి, మనలోని మానవత్వపు మొక్కకున్న పూల సువాసన వెదజల్లుతాయి. ఆ ఆనందముతో మనము మరి కొన్ని సంతోషకరమైన రోజులు గడపొచ్చు. అలాంటి కొన్ని బ్రతికిన క్షణాల వివరాలు…. మా నాన్నగారి రెవెన్యూ…

అంతరంగము

నీకోసం, నాకోసం కోసుకునే బ్రతుకు నేను… నీ కంటి కి రెప్పనైనా… నా కంటి చూపువై నీవు వెలిగినా నీకు నాకు మధ్య దూరం అనంతమై నిలిచి వికట్టాటహాసం చేస్తోంది,… నిలువునా చీలిన రే- పగళ్ళ నిశీధికి ఇది సంతకమా నేస్తం ! బాహ్యాంతరాలను విడచి మనగలమా? మౌనమే భాష్యమై చరిత్రలో మిగిలిపోవటం అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమం …. చూసావా మౌనంలోనూ నీ సంతకము అగుపిస్తోంది…. నిలబడకలనా? మనకలనా? ఇలా… లహరికి నిలకడలేదు, మనసుకు మౌనం రాదు అందుకే…

బదిరి చరిత్ర వివరములు

బదిరి చరిత్ర వివరములు: కేదార ఖండములో, నర నారాయణ పర్వతాల మధ్య, వెలసిన తపోభూమి బదరి. ఆ క్షేత్రానికి ‘నారద క్షేత్రం’ మంటారు. అంటే నారదులవారు అక్కడ ఆరు నెలలు వుండి స్వయంగా నారాయణ సేవ చేయుకుంటారుట. ‘నరనారాయణ’ పర్వతాలకు వున్న చరిత్ర: పూర్వం సహస్ర కవచుడన్న రాక్షసుడు బ్రహ్మ వరమున ప్రజలను పీడిస్తున్న నారాయణుడు ఆ అందమైన క్షేత్రాన మొట్టమొదట కాలు పెట్టాడు. ఆయన మొదట కాలు పెట్టిన చోటును ‘చరణపాదు’కలంటారు. అక్కడ పాద ముద్రలు…

బదిరికి చేరిన విధంబెట్టిదనిన:

బదిరికి చేరిన విధంబెట్టిదనిన: బదిరిలో వుండి కొంత జపం చేసుకోవాలన్న నా కోరిక పూరతనమైనది. అంటే – అనాదిదేమీకాదు గానీ నాకు బదిరి మొదట(2016లో) రాఘవ స్వామి చెప్పి చెప్పిన నాటి నుంచి నాలో మొలకెత్తి నేటికి సాకరమైనది. ఏదైనా జపము, తపము, హోమము, దానము….మంచి కానీ చెడు కానీ ఒకటికి 100 రెట్ల ఫలము బదిరిలో లభ్యం. అది నారాయణుడు ఇచ్చిన మాట. ఉత్తరాచల రాష్ట్ర మంతా తమది దేవభూము యని ప్రకటించు కుంటారు. హిమాలయములంతా…

హిమాలయములు!!

హిమాలయములు అద్భుత సౌందర్య సంపదల నిలయమా , అనిర్వచ ఆనందాలు పండించు శికర సమూహమై, రాశిభూతమైన సర్వ సంపదలభౌతిక రూపమై, మురిసితివి నీవు హరునకు ప్రియమైన ఆవాసమై, జగములనేలు జగదంబ పుట్టినిలై, హరికి మిగుల ప్రాణమై, బదిరికా వనమై, మహోన్నత ఉత్తుంగ తురంగ తరంగమై సురగంగ నృత్యాల వేదికై, యక్ష గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషులకు ఆలవాలమై, పవిత్ర జలముల మేటి సెలయేటిల కంజారమై, హొయలు మీర సొగసు చూపు జలపాతముల సంవాసమై, ఆధ్యాత్మికతను పండించిన భూమికై మహా…