వరుసలే ముద్దు – తోపుడు వద్దు!!

మా చిన్నప్పుడు తెలంగాణాలో వున్న మా వూరి నుంచి కేవలం బస్సులు మాత్రమే లభ్యం. అందుకే బస్సులలో ఎక్కువగా ప్రయాణం చెసేవాళ్ళం. అప్పుడు అదొక ప్రహసనంలా సాగేది. దిగేవారిని దిగనీయ్యకపోవటం, ఎక్కేవారిని అడ్డుకొనటం. ఒకళ్ళను ఒకరు తోసెయ్యటం. కిటికీలు పట్టుకు వేలాడటం. దస్తీ వేసో, టవలు పర్చో… సీటు రిజర్వు చెయ్యటం, ఒకటేమిటి….తోసుకు వెళ్ళేవాడు తోపు…… లైను కట్టక కట్ చెయ్యువాడు వీరుడు…ఇలా ….ఒక రేంజు… వుండేవి బల పదర్శనలు. ఈ తోసుడు వుంది చూడండి బుద్ది…

దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే

మన రుషులు దర్శనంతో గ్రహించి అందించిన జ్ఞాన సంపద అనంతము,అపారం. అందులో మన కర్మను బట్టి మనకు కొంత ఆ జ్ఞానము లభిస్తుంది. సృష్టికి పూర్వం సత్‌చిత్‌ స్వరూపము ఒకటున్నది. ఆ సత్‌చిత్‌….అంటే ఎలాంటి చలనము లేక, నిశ్చలంగా, సదా ఆనందంతో, తనలో తాను రమిస్తూ వున్న ఆ స్వరూపమునకు పేరు లేదు. ఆ పదార్థంని “పరా” అన్నారు. అది పూర్తి సచ్చితానంద స్వరూపము. ఆ పరా లో చాలా కొద్ది భాగము (కేవలం 1% అనుకోవచ్చు)…

బరువు

బరువు ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న ఒకానొక సమస్య… అది ఫలానా బరువు అని చెప్పలేము … అంటే, శరీర బరువు ఒబేసిటీ, మనసులో బరువు స్ట్రెస్, దేశాల మధ్య బరువు యుద్ధాలు, రాజకీయనాయకులకు బరువు వారి సుపుత్రులు, లేదా బంధువులు… ఇలా ఇలా… అసలు బరువు … అంటే ఏంటి? అనవసరమైన లేదా ఎక్స్ ట్రా …లేదా ఉండవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉండటము కదా, అందునా అది మనకు పనికి రానిదై ఉంటుంది. మరి పనికి రానిదాన్ని మొయ్యటమెందుకు?…

మిత్రులతో సరదాగా కాసేపు

“మీతో స్నేహం స్వల్పం మైత్రికి హృదయం ముఖ్యం అందుకే మిమ్ముల బాగా ఎరుగుదన్నది సత్యం” అన్న భుజంగరాయ శర్మ గారి మాటలు ఎంత నిజాలో నేడు నాకర్థమైయ్యింది. నిన్న మా చిన్ని కుటీరము వేదికైయ్యింది ఆ మాటలలోని నిజాలు అక్షర సత్యమని తెలుయటానికి. నిన్నటి రోజు తార్నాకా పర్ణశాలలో నవ్వుల పువ్వులు పూచాయి. మిత్రుల కబుర్లు, కౌగిలింతలు, అల్లర్లు,పాటలు, నృత్యాలు ఒకటేమిటి అన్నీనూ…సంతోషపు స్నేహ సౌగంధాలలో మా మనసులు తడిసాయి. అమృతంతో పాటు నవ్వులు పంచే మా…

కూచి గారితో కాసేపు

కూచి గారితో కలయిక- నిన్న ఒక అద్భుతమైన విచిత్రం జరిగింది. అదేమంటే…. కళ్యాణి కాశీభట్ల ఒక కవిత రాశారు, అది విచిత్రం కాదు….  దానికి ఒక అందమైన బొమ్మను కూడా కలిపి భావుకలో పోస్ట్ చేశారు…. అదీ విచిత్రం కాదు…. నాకు నచ్చి ఆ బొమ్మ గురించి వివరాలు అడగాలని ఆ ‘పిక్’ ని దాచాను… అది విచిత్రం కాదు… మీరు విసుగు పడకండి మరి …. అసలు విచిత్రమేమంటే …… ఆ చిత్రం గీచిన అద్భుతమైన…

సత్సాంగత్యము

సత్సాంగత్యము – ‘క్రియా’ అంటే పని అని కదా అర్థం. నిఘంటువు అర్థం కూడా అదే. యోగా అంటే ధ్యానము, ఔషధము; అపూర్వవస్తుప్రాప్తి అని అర్థం చెబుతారు. ఈ రెండు కలిపి “క్రియా యోగ” అన్న మాటకు అర్థం ధ్యాన మన్న పని అనుకున్నా దానికి పరమార్థం మాత్రం సమస్తం, ఫలితము అనంతం. అసలు ‘క్రియాయోగా’ అన్న మాట మనకు “ఒక యోగి ఆత్మకథ” లో పరిచయం చేయబడుతుంది. ఆ పుస్తకం ప్రపంచానికి చేసిన మహోన్నతమైన మేలు…

దీపావళి 

నిన్నటి వరకూ నాకు నేను తెలియదు నేడు నాకు నేనె కాదు ఎవ్వరూ తెలుయదు తెలిసినది ఒక్కటీ లేదు తెలుసుకొవాల్సినదెమిటో కూడా తెలియదు అనంత అజ్ఞానము అలమరింది చుట్టూ వెలుతురు నిలిచేది క్షణమే చీకటే కదా నిలిచేది సదా మనకున్న కన్ను మూసినా తెరచినా…  చికటిని తెలుకున్న, వెలుతురు కనిపించునుట …. అహమన్నది మానవ దృష్టి కన్ను మూసి చూచిన తెలియును  అసలు సత్యం అంతః కరణములు అంతఃమఖమున చూచిన చీకటిలో వెలుగురేఖలు విచ్చుకొను వాటికై అన్వేషణ అనంతమైన…