#అమ్మఆలోచనలు

కొన్ని సార్లు మనకు తెలియకుండా కొన్ని దివ్యమైన అనుభవాలు ఆవిష్కరించబడుతాయి. అవి మనమెంతో కోరుకున్నవైతే ఇక చెప్పేదేముంది? అదో అద్భుతమే కదా! ఈ ఉపోత్ఘమంతా ఈమధ్యనే నాకయిన ఒకానొక అనుభవం పంచుకో టానికి. అసలు అనుభవం పంచుకోవాలా? అని వారం రోజులు ఆలోచించి ఓటు వెయ్యటానికి వరుసలో నిలబడి ఈ విషయం రాసుకుంటున్నా. జిల్లేళ్ళమూడి అమ్మ గురించి చదివి, అమ్మతో అనుభవాల గురించి ఇంటర్యూలు విని, చాలా కాలం అమ్మను ప్రత్యక్షంగా చూడలేదని కష్టపెట్టుకున్నాను. పైగా నాయనమ్మ…

నళినిగారి అనుభవము

స్వాద్యాయ సెంటరులో వారాంతరం గొప్ప సాహిత్య సమావేశాలు జరుగుతాయి. ఆ సెంటరు నారపల్లిలో ఉంది. ఊరికి కొంత దూరంగా ఉన్నందునా, ఇంకా రణగోణధ్వనుల ప్రవేశం లేనందునా ఆ ప్రదేశంలో కొంత ప్రశాంతత నిలిచే ఉంది. శ్రీమాన్ కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులువారి గ్రంధాలయంలో నెలకొని ఉంది ఆ కేంద్రం. ఆ ప్రాంగణము చెట్లతో నిండి ఉంది. బయట వేడి లోపలికి రానియ్యని వృక్షసంపదతో పాటూ, ఆ ఇంటి గ్రౌండు ప్లోర్లే కావటం వలన వారి గ్రంధాలయం ఎంతో ప్రసన్నంగా, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎన్నో…

కృతిక

కృతికా నక్షత్రం… వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే |జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ || శివశివానిలు జననిజనకులు ఈ జగతికి. వారు జగతికే కాదు గణపతి, స్కందులకు కూడా జననీజనకులు. కుమారస్వామి శివశక్తుల పుత్రుడు. ఆయనను జ్యోతి స్వరూపంగా కొలుస్తారు భక్తులు. ఈ స్వామికి కుమార స్వామి, స్కందుడు, కార్తికేయుడు, శరవణుడు, మురగన్, దండపాణి, వేలాయుదం అన్న పేర్లు ఉన్నాయి. ఈయన యజ్ఞస్వరూపుడు. అగ్ని స్వరూపుడు. శివ పంచాయతనంలో ఈ స్వామి రూపు ఉండదు.(పంచాయతనం అంటే…

నిత్యపూజ

నిత్య పూజ ప్రాముఖ్యత కొందరు పూజ చెయ్యనిదే ఉదయపు అల్పాహారం కూడా అంటరు.అసలు ఈ నిత్య పూజ ఏమిటి?దాని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?ఆ విధి – విధానం ఏమిటి?అన్న సందేహం మనకు తప్పక కలుగుతుంది. ప్రతి దినం చేసే చేసే ప్రార్థనే నిత్య పూజ. పర్వదినములలో, ప్రత్యేక సందర్భాలలో చేసేది ప్రత్యేకమైన పూజ.నిర్గుణుడు, నిరాకారి అయిన పరమాత్మని తలుచుకోవాటానికి, కొలుచుకోవటానికి మనకు వీలుగా వుండటానికి మన ఋషులు చూపించిన బహు చక్కని సులువైన మార్గం విగ్రహారాధన.విగ్రహారాధన అన్నది మానవుడు…

ఆది శంకరుల ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం:

ఆది శంకరుల ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం: శంకర భగవత్పాదుల సాహిత్యం విసృతమైనది.   వారి సాహిత్యాన్ని మూడు విధాలుగా విభాగం చేస్తారు.  మొదటి శ్రేణిలో ప్రస్థానత్రయానికి భాష్యాలు ఉంచబడ్డాయి. బ్రహ్మసూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత లను కలిపి ప్రస్థానత్రయం అంటారు. వీటికి భాష్యాలను, అనగా వివరణను శంకరులవారు రచించి జన ప్రాచుర్యం చేశారు. అందుకే మనకు బ్రహ్మసూత్రాలు నేటికీ లభిస్తున్నాయన్నది సత్యం. రెండవ శ్రేణిలో నిలబడేవి ప్రకరణగ్రంథాలు. ఇవి వివేకచూడామణి, ఆత్మబోధ, తత్వబోధ, అపరోక్షానుభూతి, మనీషాపంచకం, ఉపదేశపంచకం, ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం…