స్వీటుతో ఫీటు

స్వీటు తో ఫీటు మొన్ననే మా 25 వ పెళ్ళిరోజు జరిగింది. దాని కోసమని నేను ఏవో స్వీట్లూ, హాట్లూ చేసి పెడితే శ్రీ వారు తినిపెడతారుగా అని అనుకున్నా. నాకా వంటలు అంతగా రావు. పిండి వంటలూ అసలే రావు.  అందుకే నేను వారూ వీరూ చెప్పినవి చేసి, మార్కులు కొట్టేస్తానన్నమాట. మా గిరిజమ్మగారు వచ్చినప్పుడు చక్కటి మైసూరుపాకు వంటి స్వీటు చేసి ‘7 కప్పుల స్వీటు’ అని చెప్పి వెళ్ళారు. అది ఆవిడ చేస్తూవుంటే…

శ్రీ పాకలపాటి గురువుగారు

యోగులు–  భూమిపై పరమాత్మ స్వరూపములు:  శ్రీ పాకలపాటి గురువుగారు తపఃసంపన్నులైన యోగులు, సిద్ధ యోగులు, పరమాత్మ ప్రతినిధులు.  భారతావనిలో నడయాడిన ఎందరో మహానుభావులు ఆ నేలను, గాలిని పవిత్రం చేసి, భక్తులను కరుణించి మోక్షమిచ్చారు. నేటికీ ఇస్తున్నారు.  కొందరు సిద్ధపురుషుల వివరాలు తెలుసుకునే కొద్ది విచిత్రంగా వుంటాయి. వారు మహిమలు చెయ్యరు. కాని వారిలోని గురుత్వము – వస్త్రము వెనక నెగడు వలె ప్రకాశిస్తూ వుంటుంది. వారు మూర్తీభవించిన ప్రేమతో సర్వులనూ సమానముగా చూస్తారు. వారు ఆత్మదర్శులనటానికి…

గొలనమూడి శ్రీ వెంకయ్య స్వామి

 యోగులు–  భూమిపై పరమాత్మ స్వరూపములు:  అవధూత శ్రీ వెంకయ్య స్వామి తపఃసంపన్నులైన యోగులు, సిద్ధ యోగులు, పరమాత్మ ప్రతినిధులు.  భారతావనిలో నడయాడిన ఎందరో మహానుభావులు ఆ నేలను, గాలిని పవిత్రం చేసి, భక్తులను కరుణించి మోక్షమిచ్చారు. నేటికీ ఇస్తున్నారు.  అవధూతలు ఈ ప్రపంచము నిర్ణయించిన పరిధిలో ఇమడరు. అందువల్ల, చాలా సార్లు ప్రజలు వారిని గుర్తించక పిచ్చివారని లెక్క కట్టుకుంటారు. మన స్వామి విషయములో అంతే జరిగింది. ఎప్పుడూ ఎవరినీ పట్టించుకొనక ‘చాకలి యోగం, మంగలి యోగం,…

Dream

చిమ్మ చీకటి..చలి….చుట్టూ.  కరెంటు లేదు. క్యాండిల్ వెలుతురు.  ఆకలి అంటూ పిల్ల ఏడుపు. పొయ్యి వెలిగించటానికి చలికి కుదరటం లేదు. కష్టపడి పొయ్యి రాజేసి అన్నం కోసం ఎసరు గిన్నె ఎక్కించాను.  వెనకటి రోజులు నయం. ఎలట్రిక్ కుక్కర్‌ లో అన్నం, ఇన్‌సంట్‌ పాటులో సాంబారు వండేవాళ్ళము. వెచ్చటి ఏసిలలో బ్రతికాము. ఎక్కడికన్నా బుర్రని కారులో వెళ్ళేవారము.  ఫోను వాడేవారము.  ఇప్పుడు ప్రపంచం తల్లక్రిందులై య్యింది.   నా కారును నేను వంట–చెరుకు పెట్టడానికి  వాడుతున్నా.  మా గుర్రంబండిని…

వాంగీబాద్

ఒక్క వంకాయతో వంద కూరలు చెయ్యవచ్చని మొన్నెవరో చెప్పారు.  అవును! నిజం!! వంకాయ వుంటే అన్ని వున్నట్లే.  వంకాయతో  వందరకాలలో వంకాయ అన్నము కూడా వుంది. అదే వాంగీబాద్.  ఇది కన్నడిగుల వంట.  చాలా సులువు. రుచికి రుచి.  సులువు అయి, మనకు బోలెడు సమయం మిగిల్చే ఈ వాంగీబాద్ తో నా ప్రాణాలు కుదుటపడ్టాయి. త్వరగా వండేసి చదువుతున్న పుస్తకము పూర్తి చేశాను. అందుకే.  సరే రెసిపి చకచకా చెబుతాను. లేతే మళ్ళీ రెసిపీ అంటూ…