నాకు తెలిసిన సాలరుజంగు

మా చిన్నప్పుడు సాలారుజంగు మ్యూజియం వెళ్ళినప్పుడు, వింతగా చూస్తుంటే చెప్పారు ఇవ్వన్నీ ఒక్కళ్ళు సేకరించిన సరుకు అని. అన్ని సేకరించటానికి ఎంత ఇంటరెస్ట్ , సమయము ఉండాలో నా చిన్న బుర్రకు అర్థం కాలేదు. అమెరికాలో ఇలాంటి కలెక్షన్, కలెక్టు చేసే వారు చాలా మంది ఉంటారు. వారికి గ్రూప్లు, విషయాలు పంచుకోవటం, ఊరు ఊరు తిరగం,మాల్స్. ఫిల్టు మార్కెట్లు , ఆక్షన్ కేంద్రాలు, ఓహో అదో మహా లోకం…. మనకు తెలియని ప్రపంచం. ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి…

Special time with GLN Shastry garu

పది సంవత్సరముల క్రితం నేను GLN శాస్త్రిగారి రాసిన ‘సౌందర్యలహరి’ వివరణ మొట్టమొదట చదివాను. నాకది చాలా నచ్చిన వివరణ. వారి శైలి అరటిపండు వలచి నోట్లో పెట్టినట్లుగా వుంటుంది. మనం గుటుక్కుమనటమే తరువాయి. అంతటి సవివరముల వివరణ లలిత కు కూడా వారు రాశారని తెలుసుకొని చాలా సంవత్సరాలు వెతికి దొరకపుచ్చుకొని మొదలెట్టాను. ప్రారంభించటము నేనే చేసినా, క్రమం తప్పక నడుపుతున్నది మాత్రం ఆ జగదంబనే. అది ఎన్నో సందర్భలలో నాకు రుజువవుతున్న సత్యం. నేటికి…

Sound No Horn Please!!

మొన్నీమధ్యన వీధిలో నడచివెడుతున్నా. ఉదయం ఆరు గంటల సమయం… పాలకోసం ప్రొద్దునే వెళ్తున్నప్పుడు. వీధిలో మరో పురుగు లేదు… వెనకనుంచి ఒక మోటారు బైక్ … అంత ప్రశాంత వాతావరణం నీ బద్దలు చేస్తూ, హార్న్ మోగిస్తూ నా ప్రక్కగా వెళ్ళిపోయాడు. నేను వీధి మధ్యలో నడవటం లేదు… ప్రక్కగానే ఉన్నాను. ఒక ప్రక్కన వెడుతున్నా ఆ వీధిలో మరో పురుగు లేకపోయినా సరే, మరో జీవి కనిపిస్తే హార్న్ మోగించాలని మన దేశంలో డ్రైవింగ్ లెసన్స్…

పలుకుల తల్లి

పలుకు పలుకుల తల్లి పలుకు బంగారు తల్లి పలుకుల పరా తల్లి పలుకు ధాతువు వా తల్లి పలుకు మూలమైన తల్లి పలుకుల పగడపు తల్లి పలుకు పశ్యతి అనాహతమున మా తల్లి పలుకుపూబోణి పలుకు జిలుకుల వైఖరి తల్లి పలుకుటెలనాగ మా తల్లి పలుకుగా మారు మా తల్లి పలుకవదేమి ఓ తల్లి!! తలచి పిలచితి తల్లి!! నా ఆత్మనీవే తల్లి!! పలుకులాడించ దీవించె మా తల్లి!! సంధ్యా యల్లాప్రగడ

kOLLAPUR- balyam

“మీరు చదివిన స్కూలును మళ్ళీ ఎప్పుడైనా విజిట్ చేశారా?” అని ఒక చోట యండమూరి పశ్నిస్తారు. అవును మనము గతం మీద ఎంత భవిష్యతు సౌధాలు నిర్మించినా… వర్తమాన సమతుల్యం పాటించినా అలాంటి చిన్న చిన్న పనులు మన హృదయం లోలోపలి తేమను పైకి తెచ్చి, మనలోని మానవత్వపు మొక్కకున్న పూల సువాసన వెదజల్లుతాయి. ఆ ఆనందముతో మనము మరి కొన్ని సంతోషకరమైన రోజులు గడపొచ్చు. అలాంటి కొన్ని బ్రతికిన క్షణాల వివరాలు…. మా నాన్నగారి రెవెన్యూ…

అంతరంగము

నీకోసం, నాకోసం కోసుకునే బ్రతుకు నేను… నీ కంటి కి రెప్పనైనా… నా కంటి చూపువై నీవు వెలిగినా నీకు నాకు మధ్య దూరం అనంతమై నిలిచి వికట్టాటహాసం చేస్తోంది,… నిలువునా చీలిన రే- పగళ్ళ నిశీధికి ఇది సంతకమా నేస్తం ! బాహ్యాంతరాలను విడచి మనగలమా? మౌనమే భాష్యమై చరిత్రలో మిగిలిపోవటం అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమం …. చూసావా మౌనంలోనూ నీ సంతకము అగుపిస్తోంది…. నిలబడకలనా? మనకలనా? ఇలా… లహరికి నిలకడలేదు, మనసుకు మౌనం రాదు అందుకే…

బదిరి చరిత్ర వివరములు

బదిరి చరిత్ర వివరములు: కేదార ఖండములో, నర నారాయణ పర్వతాల మధ్య, వెలసిన తపోభూమి బదరి. ఆ క్షేత్రానికి ‘నారద క్షేత్రం’ మంటారు. అంటే నారదులవారు అక్కడ ఆరు నెలలు వుండి స్వయంగా నారాయణ సేవ చేయుకుంటారుట. ‘నరనారాయణ’ పర్వతాలకు వున్న చరిత్ర: పూర్వం సహస్ర కవచుడన్న రాక్షసుడు బ్రహ్మ వరమున ప్రజలను పీడిస్తున్న నారాయణుడు ఆ అందమైన క్షేత్రాన మొట్టమొదట కాలు పెట్టాడు. ఆయన మొదట కాలు పెట్టిన చోటును ‘చరణపాదు’కలంటారు. అక్కడ పాద ముద్రలు…