అమ్మఆలోచనలు

సంసారం చేపల వల వంటిది.ఎవరి మాయతో ఈ సంసారం సృజింపబడిందో ఆ భగవంతుడు జాలరి.జాలరి వలలో చేపలు పడినప్పుడు కొన్ని వల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాయి. అటువంటి వారిని “ముముక్షువులు” అంటారు.అయితే అలా ప్రయత్నించిన అన్ని చేపలు తప్పించుకోలేవు. వాటిలో కొన్ని మాత్రమే వల నుంచి బయట పడతాయి. అలా బయటపడిన వారిని “ముక్తజీవులు” అంటారు.కొన్ని చేపలు అప్రమత్తతతో ఉండి ఎప్పటికీ వలలో చిక్కుకోవు. వారిని “నిత్యముక్తులు” అంటారు.ఎక్కువ చేపలు ఈ వలలో క్రీడిస్తూ తప్పించుకోవట్నికి…

సుందరకాండ -సాధన – అంతరార్థం

సుందరకాండ -సాధన – అంతరార్థం “మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం॥వాతాత్మజం వానర యూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి॥” సుందరకాండకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చి ఉంటుదన్న విషయం నిరుడు విచారం చేసుకున్నాము. సుందరకాండ కేవలం రామాయణంలో ఒక కాండ మాత్రమే కాదు, ఎన్నో రహస్యాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న విజ్ఞానం. ఇది కేవలం బ్రహ్మ విద్యే. సుందరకాండను అనుసంధానం చేసుకొని తరించిన భక్తులున్నారు. వారు సుందరకాండ ఒక్కటే అనునిత్యం పారాయణం చేసుకుంటారుట. అందుకే రోజూ…

అమ్మ….

 లలితా సహస్రనామాలలో మొదటి నామం  శ్రీమాతా….  అమ్మ అంటే తొలి అని అర్థం కదా. అమ్మతనం కన్నా కమ్మనైనది లేదు సృష్టిలో.  ఈ సృష్టిని సృష్టించిన అమ్మతనం ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచన కలిగితే దానికి సమాధానమే విశ్వజనని… జిల్లెళ్ళమూడిలో వెలసి సమస్త జీవులకు తల్లిగా వెలుగొందినది “అమ్మ”… ఎన్నోమార్లు ఎన్నో సందేహ ప్రాణులకు సంపూర్ణత్వమే అమ్మ అని జిల్లెళ్లమూడిలో వెలసిన అమ్మ నిరూపించింది. అయినా దైవత్వం అనేది మన మానవ బుద్దికి అందగలిగేదా???? అయిన అది అవగతమగుట కేవలం అమ్మ కృప వల్లనే కదా…

సత్సాంగత్యం

శంకర భగవత్పాదుల వారు రచించిన మోహముగ్ధరంలో ఒక శ్లోకం మనకు సత్సాంగత్యము గురించి చెబుతుంది. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః || సత్పురుష సాంగత్యము వలన భవబంధములు తొలగును. బంధములు తొలగినచో మోహము నశించును. మోహము నశించగా స్థిరమైన జ్ఞానం ఏర్పడును. స్థిరజ్ఞానం ఏర్పడగా జీవన్ముక్తి కలుగును.దీనికే మనకు సజ్జనులతో సాంగత్యము అవసరం.ఏది లభించినా సజ్జనులతో మాత్రం సాంగత్యము దొరకటం అంత తేలికకాదు. అలాంటిది, మంచి మిత్రులు సజ్జనులు, మనలను మంచి వైపు…

అమ్మఆలోచనలు

అమ్మఆలోచనలు సంసారము లంపటమని అంటారు పెద్దలు. సుఖభోగాల పై ఆసక్తి, పేరు ప్రతిష్టలపై మక్కువ, తమతర బేధాలు సంసారులకు సామాన్య లక్షణాలు. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఇవి అడ్డంకులని, సంసారము వదిలి పోవాలని లేకపోతే సాధన మృగ్యమని మనకో నమ్మకము కూడా ఉంది.అంటే సంసారులకు, గృహస్తుకు తరించే మార్గమే లేదా? గృహస్తు సమాజానికి ముఖ్యమైన వారు కదా. వారే సమాజానికి వెన్నెముక, ముఖ్యాధారం. వారు సర్వసంగ పరిత్యాగం చెయ్యటము సులభం కాదు. మరి తరించటానికి సంసారులకు అడ్డంకులుంటే మార్గమేమిటన్న…