హల్వా

హిట్టా…ఫట్టా… నవరాత్రులు ముగిసిన ఇన్ని రోజులకు నా నవరాత్రులలో విశేషాలు పంచుకోవాలని అనిపించింది.  నా యోగా క్యాంపు మూలముగా నేను నవరాత్రులలో ఆరాధన షష్ఠి, సప్తమి వరకూ మొదలెట్టలేకపోయా. అందుకే రోజూ ఒక తీపి, ఒక అన్న ప్రసాదము మాత్రమే చెయ్యగలిగాను. లేదంటే రోజూ ఆ వ్రతములో చెప్పిన నైవేద్యము వండుతాను సాధారణముగా.  తీపి ఎప్పుడూ అన్నపరమాన్నమే. అదేమంటే – అమ్మవారు ‘పాయసన్నప్రియే’ కదా! అని సమర్ధన.  నిజానికి నాకు బాగా చెయ్యటము వచ్చినందు వలననో, ఎప్పుడూ…

katte pongali

మరో రోజు ప్రారంభం, తప్పదు మనకు వంటింటి తో సహవాసం. ఇంత పెద్ద వంటగది పెట్టుకున్నది మరి అందుకే జంజాటము… వంటింట్లో ఉండటం తప్పదు, అటు – ఇటు గిరగిరా తిరగలిలా తిరగటమూ తప్పదూ. గడబిడి లేకుండా ఆ మూల నుంచి ఈ మూలకూ తిరిగితే కొంత వర్కౌట్, సందులో సడేమియాలా కాస్త కమ్మనివి వండవచ్చు! ఫ్రైడే (శుక్రవారము) వచ్చింది. థాంక్స్ గాడ్ ఇత్స్ ఫ్రైడే(ThankGod Its Friday) అనటానికి లేదు. ఈ రోజు మరింత పని,…

Akakarakai pulusu

తెల్లారింది మొదలు మానవులకు తిండిగోల తప్ప మరోటుండదా అని దిగులేస్తుంది ఒక్కోసారి. ఈ ఉదయము శ్రీవారు నాతో “టిఫెను పెట్టు ఆఫీసుకెళ్ళోస్తా’ అన్నాడు. ఈ చద్దిపెట్టె( ఇలా అనమని మిత్రులు సలహలిచ్చారుగా) లో భద్రంగా వున్నాయి పూరీ కూరా తినెయ్యరాదూ’ అని అర్థించాను. “ఏ యూగాలనాటివి అవి” “త్రేతాయగమనుకుంటా’ “అయితే ఆర్కేయాలజీ వారికి పంపు… నాకు మాత్రం ఎదైనా టిఫిను పెట్టు’ అన్నాడు షార్పుగా. ఈ ఉదయమే ఓ ఉప్మా కథ చదివారు. అది గుర్తుతెచ్చుకుంటూ ‘ఆఫీసుకు…

tomato chutney

ఈ రోజు శీతన వస్తు సముదాయ భద్రతా భరిణ (ఫ్రిజ్‌)లో చూస్తే చెర్రీ టమోటో లు చాలా వుండిపోయాయి. వాటిని సలాడు లో వాడుదామని తెచ్చాను. నేను రాత్రి పగలు తిన్నా మిగిలిపోయి పాడయిపోతాయని దిగులేసి ఫాస్టుట్రాకు లో వాడటానికి ఏకైక మార్గంగా పచ్చడి లాంటి ఊరగాయ ఒకటి చేశాను. ఈ రెసిపీ నాకు హైద్రాబాదులో మా వంటమనిషిగారు చెప్పారు. ఆమె అలా చెకచెక చాలానే చెప్పేవారు. అందుకున్నవారికి అందినంత. నాకు తోచినన్ని రాసుకున్నాను. అలా ఈ…

ఆవకాయ ప్రహసనము

ఎవ్వరిని పలకరించినా ఊరగాయ కథలు ఊరించి, ఊరించి చెబుతున్నారు. అందరి గోడలకు రంగులు మారి ‘త్రి మ్యాంగో’ కారం తో ఘాటుగా నిండిపోయింది. మహామహా వంటగాళ్ళ, మామూలు వంటగాళ్ళు, వాసన తెలిసిన వంటగాళ్ళు, బద్దకపు వంటగాళ్ళు అని నాలుగు విభాగాలు చెయ్యాలి అసలు అందరిని. అందులో అట్టడుగున ఉన్న చివరి రకంకి చెందిన నేను, అంటే – వంటే రాదు కానీ, బద్దకమని ముసుగులో పరువు కాపాడుకునే బాపత్తన్నమాట. నాలాంటి వాళ్ళకి రోజూ వంటే ఎవరెస్టు ఎక్కటం,…