ఆవకాయ ప్రహసనము

ఎవ్వరిని పలకరించినా ఊరగాయ కథలు ఊరించి, ఊరించి చెబుతున్నారు. అందరి గోడలకు రంగులు మారి ‘త్రి మ్యాంగో’ కారం తో ఘాటుగా నిండిపోయింది. మహామహా వంటగాళ్ళ, మామూలు వంటగాళ్ళు, వాసన తెలిసిన వంటగాళ్ళు, బద్దకపు వంటగాళ్ళు అని నాలుగు విభాగాలు చెయ్యాలి అసలు అందరిని. అందులో అట్టడుగున ఉన్న చివరి రకంకి చెందిన నేను, అంటే – వంటే రాదు కానీ, బద్దకమని ముసుగులో పరువు కాపాడుకునే బాపత్తన్నమాట. నాలాంటి వాళ్ళకి రోజూ వంటే ఎవరెస్టు ఎక్కటం,…

కమ్మని కాకర పులుసుకూర

కాకరకాయ అంటే కేవున కేక వేసి కనపడకుండా మయామయ్యేవారము మా చిన్నప్పుడు. నేను చిన్నతనములో కాకరంటే కళ్ళు తేలేసి, కొంకర్లుపోయి, తినకుండా కనుమరుగయ్యేదాని. అమ్మ సన్నగా తరిగి కమ్మగా, దోరగా వేయ్యించి పంచదార చల్లినా వద్దంటే వద్దని గొడవ చెయ్యటము మా జన్మహక్కుగా వుండేది కుర్రతనమున. కాని ఒకసారి ఇది తిన్నాను. నా కాలేజిలో నేస్తాలు పెట్టారు. పేరు తెలియని కూర కమ్‌ పులుసను, తిన్నాను కడుపార,తరువాత కనుకున్నాను కాకరిదని, ఇంత కమ్మగా చెయ్యవచ్చని.  ఇది కాకర…

మన వంటగది ఒక ప్రయోగశాల:

మన వంటగది ఒక ప్రయోగశాల: ఇది నిజం కూడాను! చాలా సార్లు నిరూపించబడినది కూడా!! నిన్నటి ఉదయం శ్రీవారు వంటగదిలోకి వచ్చి “ఏంటి వండుతున్నావు ఈ రోజు?” అని అడిగారు. ఆయన కళ్ళలో భయం నాకు స్పష్టంగా కనిపించింది. నా వంటంటే భయం కాదు అది. నా వంటకు భయపడటం మానేసి చాలా కాలమే అయ్యిందిగా! ఏదో సామెత చెప్పినట్లుగా, రోజూ చచ్చేవాడికి ఏడ్చేవాడు ఉండడని, నా వంటకు ఎంతకాలం భయపడుతాడు చెప్పండి పాపం మానవుడు! సరే…

చలిపొద్దు సమోసా

మూడు రోజులుగా ముసురుగా ఉంది. అసలు వాన తగ్గడంలేదు.  మాకు వాన వచ్చిందంటే దడ దడగా పడటమే తప్ప ఇలా ముసురుగా ఉండదు. కురిసేది ఒక్కసారి కురిసి, వెళ్ళిపోతుంది.  కానీ ఈసారి మాత్రం మూడు రోజులైనా తగట్టం లేదు.  అసలు ఇక్కడ వారు అంతా వాన గురించి ఎక్కువగా ఎప్పుడు సియాటెల్ లోనే పడుతుందని అంటారు. కానీ మీరు రికార్డ్స్ కనుక పరిశీలిస్తే ఎక్కువ వాన పడేది మా అట్లాంటాలోనే.  వాన పడితే బాగుంటుంది అంతేకాదు పనులకు…

క్యాప్సికమ్ రైసు

క్యాప్సికం రైస్ తో జీవిత పాఠాలు : కొన్ని సార్లు కొన్ని విషయాలు చిన్నవే కానీ, చాల పెద్ద పాఠాలు చెబుతాయి. నాకు వంట అంతగా ఇష్టమైన విషయం కాకపోయినా, వండటంలో, వడ్డించటంలో చాలా శ్రద్దగా ఉంటాను.  అంటే, ఒక జంధ్యాల సినిమాలో శ్రీలక్ష్మిలా ఎలాగైనా మంచి వంట చేసి భర్తను ఎలా సంతోష పెట్టాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది చూడండి. అలాగా నేను కూడా నా పెళ్ళైన క్రొత్తలో ప్రతిజ్ఞ చేశాను.  అప్పుడు నా వంట నిజానికి…

డిన్నరు ఐడియాలో

మన మిత్రులు మన ఇంటికి  ముందుగా చెప్పకుండా రావటం అన్నది 10 సంవత్సరాలకు పూర్వం సర్వ సాధారణ విషయము. చుట్టాలు వచ్చే ముందు కొన్ని సార్లు ఉత్తరాలు రాస్తే వారు. మన పాత సినిమాలలో చూడండి, అప్పుడే లెటరు ఇచ్చి వెడతారు, మరు క్షణం కారులో స్టేషనుకు వెడతారు సూర్యకాంతం గారి కారు చోదకుడు.  మరి కొన్ని సార్లు అల్లుడు వచ్చి రుసరుస లాడుతాడు. వస్తున్నా మని లేఖ రాసినా కారు పంప లేదని. మరు క్షణం…

డ్రై ప్రూటు హల్వా

ప్రపంచమంతా ఈ రోజు ప్రక్కవారితో తమ ప్రేమను చెబుతోంది. ఇంత తియ్యని రోజున ఒక తీపి పదార్థపు రెసిపి మీకు చెప్పి మీ మీద నా ప్రేమ వలక పోయ్యటానికి నేను డిసైడు అయ్యాను. మీ మీదేమిటి? అని ఆశ్చర్యమా? అయితే మరి ఈ విశేషం చూడండి: ఈ తీపి పదార్థం మన ఆధరువులను ఆనందముతో ముంచటమే కాదు చాలా ఆరోగ్యమైన స్వీటు కూడానూ. మరి సంతోషము దానితో బోనస్ గా ఆరోగ్యము అంటే అంతకు మించి…